Cercul magic

Trasarea cercului magic
Meniu navigare site
Prima pagină a site-ului
Construirea și utilizarea unei baghete magice
Oglinda magică, globul de cristal și lumânările utilizate în magie
Pentagrama și Pentaclul
Spiritul. Baze teoretice
Karma. Considerații generale
Aura, ce este și cum poate fi văzută
Cartea Legii, descriere și download pdf
Religia păgână sau păgânismul


      Orice lucrare de magie practică sau ritual se efectuează în interiorul cercului magic. Excepţie de la această regulă fac doar unele ritualuri de sărbătoare prin care nu se urmăreşte altceva decât sărbătorirea în sine. Cercul magic după trasarea sa devine un spaţiu sacru, iar marginea sa o graniţă energetică în adevăratul sens al cuvântului. Cercul magic, sub acţiunea şi controlul mental nemijlocit al conducătorului ritualului, ecranează împotriva energiilor şi forţelor nedorite, oferind în acest mod protecţie celui sau celor care se află în interiorul său.
      Cercul magic se delimitează astfel încât să i se vadă cu uşurinţă conturul. Pentru aceasta se poate folosi o panglică albă sau colorată, cretă, şnur sau chiar cu băţul pe nisip sau pământ. Preferabil este să se aleagă o variantă care să nu distrugă sau să murdărească spaţiul în care se trasează. Nu este atât de important cu ce se face delimitarea şi nici măcar ca forma să fie perfect circulară. Important este să fie foarte bine vizibil, astfel încât în timpul ritualului să nu i se depăşească marginea. Pentru cei ce au ajuns la un anumit nivel în acest domeniu, nici nu mai este necesară delimitarea, în urma trasării cel ce a realizat-o va simţi cu uşurinţă unde este marginea cercului magic. Delimitarea nu este sinonimă cu trasarea. Delimitarea este doar la nivel material, pe când trasarea reprezintă o acumulare energetică.
      După ce s-a delimitat conturul, în partea de nord se amplasează altarul acoperit cu o pânză ce trebuie să atingă pământul. Acest lucru este valabil doar pentru situaţia în care se utilizează un altar normal, atunci când se va utiliza un altar radionic se vor respecta şi indicaţiile sale de utilizare. Pe altar se dispun toate uneltele şi accesoriile magice de care va fi nevoie în timpul ritualului. Este important să vă calculaţi din timp ce aveţi de făcut şi ce va trebui să folosiţi în timpul ritualului, astfel încât să nu fiţi nevoiţi să întrerupeţi ritualul din cauza lipsei unei unelte sau a vreunui accesoriu. La amplasarea altarului va trebui să ţineţi seama de faptul că între el şi contur este necesar un spaţiu prin care să circulaţi, deci lăsaţi destul loc liber pentru acest lucru. În continuare amplasaţi cât mai aproape de marginea interioară a cercului câte o lumânare în fiecare punct cardinal, după cum urmează:

     La nord: o lumânare de culoare neagră.
La sud: o lumânare de culoare roşie.
    La est: o lumânare de culoare albastră.
  La vest: o lumânare de culoare verde.

 Aranjarea cercului magic

      După ce aţi terminat toate aceste pregătiri, verificaţi încă o dată dacă aveţi tot ceea ce vă trebuie pentru lucrarea ce o aveţi de făcut şi pentru a nu fi nevoiţi să părăsiţi cercul în timpul ritualului. În această etapă puteţi traversa graniţa cercului fără probleme, însă după trasarea energetică, pentru a putea părăsi cercul va trebui să îndepliniţi un ritual specific. Dacă totul este în regulă, mergeţi în centrul cercului şi începeţi cu adevărat trasarea Cercului Magic.
      În picioare, cu faţa spre nord, efectuaţi ritualul de concentrare, după care mergeţi în faţa altarului şi aprindeţi lumânările ce vor servi iluminării suplimentare a spaţiului. Aprindeţi esenţele parfumate (dacă vă plac şi dacă vreţi ca atmosfera să fie în acest fel cât mai plăcută, este singura lor acţiune efectivă). Pregătiţi-vă uneltele şi accesoriile necesare lucrării ce urmează să o faceţi (efectuaţi ungerea, încărcarea, dedicarea, etc.). Acum, în mijlocul cercului, aşezaţi cât mai comod, cu faţa spre nord, vizualizaţi activ cum pe conturul acestuia se aprind şi cresc flăcări albastre, sau de orice altă culoare vă convine, în funcţie de scopul propus. Ex.: pentru vindecarea bolilor alb sau albastru, pentru dragoste carnală roşu aprins, pentru bani verde, etc. Aveţi foarte mare grijă însă în utilizarea culorilor, este de preferat să aveţi mai întâi o vastă experienţă şi abia după aceea să consideraţi că vă puteţi baza pe folosirea lor, deoarece o folosire eronată şi fără un control atent poate avea consecinţe, uneori, în defavoarea dumneavoastră. Până atunci însă este bine să folosiţi culoarea albastră, care se pretează, la un nivel acceptabil, oricăror intenţii şi în plus vă ajută să înţelegeţi mecanismul. Evident, nu aveţi cum să aveţi experienţă fără să lucraţi, dar este util să o faceţi gradat pentru ca mai întâi să înţelegeţi. Practic, în orice domeniu de activitate, lucrurile înţelese devin întotdeauna mai simple.
      Prin vizualizarea activă se înţelege nu numai crearea mentală a unei imagini ci şi declanşarea mecanismelor mentale aferente. Crearea unei simple imagini mentale (vizualizare pasivă) nu va reuşi să moduleze energia cu informaţie, va fi doar o simplă imagine mentală fără a deveni cauză a unor acţiuni. Cei ce se pregătesc în domeniul magiei practice trebuie să exerseze trecerea de la vizualizarea pasivă la cea activă.
      După ce conturul a fost „aprins” complet iar flăcările au căpătat o oarecare consistenţă, ridicaţi-vă, luaţi cuţitul magic în ambele mâini şi îndreptaţi-vă spre partea estică a cercului. Cu cuţitul ţinut în ambele mâini, cu vârful orientat în jos şi spre exterior, parcurgeţi conturul prin interior de trei ori în sensul de rotaţie al acelor de ceasornic, acest lucru este valabil pentru cei ce locuiesc în emisfera nordică.

Sens orar

      În tot acest timp vizualizaţi activ cum flăcările încep să capete consistenţă şi să se înalţe, încetul cu încetul, până deasupra capului realizând de jur împrejur un cilindru de flăcări. În continuare, deasupra şi dedesubt, flăcările vor lua forma unor calote sferice închizând astfel întregul spaţiu din jurul vostru şi având consistenţa unui perete dur şi impenetrabil format din flăcări albastre. Toate acestea trebuie terminate odată cu terminarea celor trei tururi interioare cu cuţitul. Forma peretelui de flăcări poate fi aleasă diferit (sferă, con, elipsoid, etc. sau combinaţii ale acestora), important este să vă permită mişcarea liberă prin tot interiorul fără a atinge în această mişcare peretele energetic al cercului. Terminaţi cele trei tururi de acolo de unde aţi început, adică din est. Puneţi cuţitul înapoi pe altar şi luaţi cu amândouă mâinile bagheta magică. Mergeţi în partea de est, aprindeţi lumânarea albastră şi cu faţa spre același punct cardinal rostiţi următoarea formulă de invocare:

"Pe tine Element de Aer,
Stăpân al norilor şi furtunii,
Prin puterea Universului,
Prin propria-mi voinţă,
Te invoc să protejezi acest Cerc
De toate pericolele din est"

      Rostiţi această formulă cu voce normală dar fermă, cu hotărâre şi cu deplină încredere. Vizualizaţi câteva minute o furtună cumplită şi rece ca gheaţa cum izbeşte peretele energetic. În exterior este furtună cumplită, rece şi neiertătoare, oprită implacabil de perete, iar în interior calmul călduţ ca o noapte senină de vară. Trasaţi în aer cu bagheta, în dreptul capului, de la stânga spre dreapta o pentagramă de foc albastru. Odată cu trasarea pentagramei aţi determinat elementul guvernant să se supună voinţei voastre, enunţată prin formula de invocare.

Trasare pentagrama stanga - dreapta

      Mergeţi în partea de sud, aprindeţi lumânarea de culoare roşie şi cu faţa spre sud rostiţi următoarea formulă de invocare:

"Pe tine Element de Foc,
Stăpân al fulgerului şi văpăii,
Prin puterea Universului,
Prin propria-mi voinţă,
Te invoc să protejezi acest Cerc
De toate pericolele din sud."

      La fel ca şi în est, această formulă trebuie rostită cu voce normală dar fermă, cu hotărâre şi deplină incredere. Acest aspect este valabil şi pentru formulele ce vor fi rostite in vest şi nord. Vizualizaţi câteva minute şuvoaie de flăcări şi lavă incandescentă cum lovesc peretele sudic şi se opresc la contactul cu acesta. Simţiţi mirosul de ars şi dogoarea de afară, apoi atmosfera plăcută şi răcoroasă din interior. Trasaţi în aer cu bagheta, în dreptul capului, de la stânga spre dreapta o pentagramă de foc roşu.
      Mergeţi în partea de vest, aprindeţi lumânarea de culoare verde şi cu faţa spre vest rostiţi următoarea formulă de invocare:

"Pe tine Element de Apă,
Stăpân al adâncurilor,
Prin puterea Universului,
Prin propria-mi voinţă,
Te invoc să protejezi acest Cerc
De toate pericolele din vest."

     Vizualizaţi câteva minute un ocean cuprins de o furtună deosebit de puternică şi valuri cu o înălţime ameţitoare ce izbesc din ce în ce mai puternic, dar fără nici un efect peretele vestic. Simţiţi încrâncenarea furtunii de afară. Simţiţi calmul şi aerul plăcut din interior. Trasaţi în aer cu bagheta, în dreptul capului, de la stânga spre dreapta o pentagramă de foc verde.
      Mergeţi în partea de nord, aprindeţi lumânarea de culoare neagră şi cu faţa spre nord rostiţi următoarea formulă de invocare:

"Pe tine Element de Pământ,
Simbol al Mamei Geea,
Stăpân al munţilor şi câmpiilor,
Al şesului şi al deşertului
Prin puterea Universului,
Prin propria-mi voinţă,
Te invoc să protejezi acest Cerc
De toate pericolele din nord."

      Vizualizaţi câteva minute o întindere de pământ arid, lipsit de orice formă de viaţă. Simţiţi sentimentul de goliciune şi răceală pe care vi-l crează întinderea nemărginită din faţa voastră.  Vizualizaţi cum totul se opreşte în dreptul peretelui iar în interior domneşte o atmosferă plăcută şi primitoare. Trasaţi în aer cu bagheta, în dreptul capului, de la stânga spre dreapta o pentagramă de foc maro sau negru.

      Mergeți în faţa altarului, luați bagheta în ambele mâini și cu ea îndreptată spre înainte rostiţi:

"Îţi cer Ție, Cerc al puterii celor cinci elemente,
Să opreşti la Graniţa Ta tot ceea ce-mi este potrivnic,
Să laşi înăuntru doar forţele ce-mi sunt de ajutor
Pentru a-mi spori puterile şi a duce la îndeplinire
Ceea ce mi-am propus."

      Lăsaţi bagheta magică pe altar şi rostiţi:

"Atât dedesubt cât şi deasupra
Precum şi de jur-împrejur
Cercul este trasat şi închis,
Închis pentru tot ce-mi este potrivnic
Deschis pentru tot ceea ce eu voi invita."
Aşa va fi!

      Acestea fiind spuse, Cercul este trasat şi puteţi să vă începeţi lucrarea.

Părăsirea cercului în timpul ritualului

      Dacă este strict necesar să părăsiţi cercul după trasarea sa, o puteţi face doar cu ajutorul unui ritual specific: Luaţi sabia (în cazul în care nu aveţi sabie puteţi folosi cuţitul, condiţia este ca acesta să aibă o lungime a lamei mai mare decât grosimea peretelui energetic al Cercului) de pe altar cu amândouă mâinile şi îndreptaţi-vă spre partea de est. Cu faţa spre est, vizualizaţi o "uşă" de forma unui dreptunghi, destul de mare pentru a putea să treceți prin ea. Introduceţi sabia prin peretele energetic în partea de sus a laturii dinspre sud a dreptunghiului şi despicaţi vertical latura până la extremitatea sa inferioară. Scoateţi sabia şi introduceţi-o în colţul din sud, în partea de sus şi despicaţi spre nord latura de sus a dreptunghiului. Acum repetaţi aceeaşi operaţie pentru latura de jos. Latura verticală din partea de nord nu se decupează, considerându-se elastică, ea va susţine "uşa" în timpul deschiderii.

Usa in cerc

      Puneţi sabia înapoi pe altar şi cu mâinile îndreptate în faţă, spre partea de sud a "uşii" rostiţi următoarele:

"Pe tine te-am trasat,
Pe tine te-am creat,
Numai eu să pot ieşi,
Numai eu să pot intra,
Pe nimeni să nu laşi înăuntru
În urma mea."

      Împingeţi cu amândouă mâinile în "uşă" până ce o deschideţi, nu uitaţi să ataşaţi uşii mânere pentru deschidere şi închidere, evident prin intermediul mecanismelor declanşate cu ajutorul vizualizării active. Ieşiţi, închideţi "uşa", rezolvaţi-vă problemele, iar la întoarcere după ce aţi reintrat, vizualizaţi refacerea peretelui energetic în locurile în care a fost despicat, precum şi dispariţia conturului uşii.

Desfacerea cercului magic

      După ce aţi terminat lucrarea magică, trebuie să desfaceţi cercul pentru a-l putea părăsi şi în acelaşi timp pentru a dispersa energia acumulată. Acest lucru se face în mai multe etape.
      Mulţumiţi entităţii sau entităţilor pe care le-aţi invitat să participe la ritual, evident în situaţia în care aţi avut astfel de invitaţi. Aceasta este, în primul rând, o dovadă de bun-simţ, deoarece au fost musafirii voştri, v-au ajutat sau pur şi simplu au participat în mod pasiv la lucrarea voastră, datorită invitaţiei făcute. Puteau foarte bine să vă ignore şi să nu vină, deci, trataţi astfel de entități cu respect, indiferent de natura lor, aţi invitat pe cine aţi ales să invitaţi, deci asumaţi-vă responsabilitatea. În altă ordine de idei, prin însăşi gestul de mulţumire "eliberaţi" entitatea sau entităţile respective.
      Acum că aţi ”eliberat” entităţile ce v-au ajutat în lucrarea voastră, trebuie să eliberaţi şi energiile ce v-au fost de folos în trasarea unui adevărat Cerc de putere. Luaţi bagheta magică în amândouă mâinile, mergeţi în partea de nord a cercului şi ştergeţi conturul pentagramei din nord. Ştergerea se face de la dreapta spre stânga, deci în sens invers trasării.


Trasare pentagrama dreapta - stanga


      Rostiţi următoarea formulă de eliberare:

"Îţi mulţumesc Ţie Element de Pământ,
Îţi mulţumesc că ai venit şi Cercul ai apărat,
Acum Te eliberez şi îţi rămân recunoscător"

      Stingeţi lumânarea din nord, apoi faceţi acelaşi lucru în fiecare punct cardinal în parte, desigur cu modificările de rigoare în exprimarea formulei. După ce aţi stins şi ultima lumânare, din est, lăsaţi la loc bagheta pe altar, luaţi cuţitul în ambele mâini, mergeţi in est şi cu cuţitul îndreptat în jos şi spre exterior înconjuraţi de trei ori cercul prin interior în sens antiorar, dispersând în acest mod peretele energetic. Vizualizaţi în mod adecvat dispersarea energiei. După terminarea acestui ritual nu trebuie să mai rămână nicio urmă energetică din fosta graniţă a cercului magic. Zona în care a fost trasat trebuie să rămână curată.