Pentagrama și pentaclul

Meniu navigare site
Prima pagină a site-ului
Construirea și utilizarea unei baghete magice
Trasarea cercului magic
Oglinda magică, globul de cristal și lumânările utilizate în magie
Spiritul. Baze teoretice
Karma. Considerații generale
Aura, ce este și cum poate fi văzută
Cartea Legii, descriere și download pdf
Religia păgână sau păgânismul

      Pentagrama şi pentaclul sunt două simboluri care aparțin păgânismului, originea lor pierzându-se în negura timpului. În religia păgână aceste simboluri sunt considerate ca fiind sacre și asta nu pentru faptul că sunt simboluri păgâne, ci prin prisma a ceea ce reprezintă ele, la nivelul relației dintre elementele fundamentale ale vieții.

Pentagrama

      Cele cinci elemente, asociate celor cinci vârfuri ale pentagramei, pot fi aranjate în orice ordine, fără ca semnificația pentagramei să se schimbe. Excepție fac doar situațiile în care se impun, din start, anumite semnificații ale aranjării.
      Din punct de vedere strict geometric, pentagrama este o stea cu cinci vârfuri, realizată cu ajutorul a cinci linii drepte şi egale între ele. Cuvântul pentagramă provine din grecescul pentagrammon (
πεντάγραμμον), care înseamnă "cu cinci linii". Mult timp, în antichitate, pentagrama a fost considerată ca fiind un simbol al perfecţiunii şi un element al geometriei sacre.
      Primele informaţii istorice, privind folosirea pentagramei, provin din oraşul Ur al vechii Mesopotamii şi au o vechime atestată mai mare de 5500 de ani. Există păreri conform cărora, pentagrama ar fi asociată cu primele forme de scriere descoperite în această zonă. Mai târziu, tot în Mesopotamia, pentagrama a fost adoptată ca simbol al roialităţii.
      Din punct de vedere al magiei păgâne, pentagrama şi pentaclul sunt două simboluri care conţin informaţii referitoare la realitatea existenţei noastre în Univers, dar sunt în acelaşi timp şi elemente integrate în practicile rituale.
      Planul material, după cum îi spune şi numele, este specific existenţei materiei, iar cel spiritual, existenţei spiritului. Viaţa ia naştere prin asocierea dintre materie şi spirit, prin intermediul dublului eteric. Pentagrama mai este numită şi steaua vieţii, deoarece reprezintă tocmai această asociere dintre materie şi spirit, deci esenţa vieţii.
      Elementele care guvernează materia, din punct de vedere magic, sunt:
Pământul, Focul, Aerul şi Apa. Spiritul este elementul guvernant al planului spiritual. Pentagrama uneşte aceste cinci elemente guvernante într-un singur simbol, al vieţii.
      Viaţa şi moartea sunt două aspecte ale existenţei în Univers. Când spiritul se disociază de materie, moartea îşi pune amprenta sa lugubră asupra existenţei în planul material. În această situaţie, cele patru elemente guvernante ale materiei, Pământul, Focul, Aerul şi Apa, guvernează și procesul morţii. Acest proces are ca simbol crucea păgână, fiecare braț al său corespunzând câte unui element guvernant. Încă din vremuri imemoriale, acest simbol, fiind al morții, a fost folosit pentru a indica locul în care erau înmormântate persoanele decedate, dar şi pentru execuţia prin crucificare a celor ce săvârşeau delicte pedepsite cu moartea.

   Prin translatarea pentagramei, în conformitate cu principiile magiei, din planul bidimensional în cel tridimensional, se obţine o structură piramidală. Piramida rezultată având aceleaşi semnificaţii şi proprietăţi cu ale pentagramei iniţiale, bineînțeles în privința relației dintre elemente, dar cu capabilităţi energetice (orgonice) mărite, din punct de vedere al corpului geometric.

Piramida magică

      Acest tip de translatare ţine cont de legăturile structurale ce se stabilesc între elementele guvernante.
      CE - reprezintă centrul de echilibru sau punctul de echilibru al celor cinci elemente. În acest centru fluxul energetic are anumite particularități.
      Marii iniţiaţi (magii sau preoţii păgâni, după cum sunt numiți în păgânism cei ce practică magia păgână și au ajuns pe trepte superioare) cunoşteau secretele translatării şi ceea ce se putea obţine în final, prin intermediul acesteia. Doar nu credeţi că vechii egipteni au făcut eforturi colosale pentru a construi structuri piramidale (piramidele din Egipt, în acest caz), doar de dragul de a avea morminte pentru iubiţii lor conducători... Citind Cartea Legii şi înţelegând ceea ce este scris acolo, puteţi deduce ce vroiau ei să obţină şi ce i-a determinat să facă un astfel de efort.

Pentaclul

Pentaclul

      La început cercul a fost un simbol al Geei, pentru ca mai apoi să fie extrapolat asupra întregului Univers. Pentagrama înscrisă în cerc poartă numele de pentaclu. Acesta este simbolul vieţii în Univers, în sens general, şi al vieţii pe Geea, în sens particular. Cu mii de ani în urmă, păgânii ştiau foarte bine că Pământul este sferic, motiv pentru care l-au simbolizat printr-un cerc. Alţii, în evul mediu, susţineau că Pământul este plat şi îi ardeau pe rug pe cei care susţineau altceva!
      După cum se observă, la pentaclu, între cele cinci elemente există o relaţie de interconexiune, atât prin intermediul planului material, cât şi prin a celui spiritual, raportată la Geea sau la Univers.

      În ritualurile de magie păgână se utilizează atât pentagrama cât şi pentaclul, fiecare având un rol  bine definit, excepţie făcându-se doar în cadrul ritualurilor de sărbătoare, unde pentagrama şi pentaclul pot fi folosite în scop pur decorativ.